MOTORLU KARAVAN ile ilgili Ruhsat-Plaka-Muayene-Ehliyet ve Vergi Konuları : Motor Karavan Tanımı

MOTORLU KARAVAN ile ilgili Ruhsat-Plaka-Muayene-Ehliyet ve Vergi Konuları : Motor Karavan Tanımı :
Kara yolları Trafik Yönetmeliği
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 18/07/1997
Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23053 Mükerrer
MADDE 3- 2918 sayılı Kanunda ve bu Yönetmelikte kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir
d) Araç sınıfları (Ek.: 11.04.2003-25076)
5) Özel Amaçlı Taşıt: Yolcu veya yük taşımak üzere özel bir işlevi yerine getirmek için kullanılan (bunun için özel gövde düzenekleri ve/veya ekipmanları gereklidir) M, N veya O sınıfı motorlu araçtır.
5.1) Motor Karavan: En az aşağıdaki ekipmanları kapsayan, yatacak yeri olan bir özel maksatlı M sınıfı araçtır.
(i) koltuklar ve masa
(ii) koltuklardan dönüştürülebilecek uyku yatağı
(iii) yemek pişirme imkanları ve
(iv) depolama/saklama imkanları
Bu ekipmanlar oturma bölümüne sabit olarak monte edilmelidirler; ancak masa kolayca çıkarılabilecek şekilde tasarlanabilir.
Diğer Hususlar :
Her ağırlıktaki Motorlu Karavanlar  için :
a- Motorlu Karavanı tescil ettirmek (Ruhsat almak) gerekiyor.
b-  Ruhsat çıkarmak için fatura ve ilgili yönetmeliklere göre düzenlenerek  TSE tarafından onaylanmış tadilat projesi gerekiyor.
c- MTV-Motorlu Taşıtlar Vergisi adı altında yıllık vergisi vardır.
d- Her yıl TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonlarına muayeneye gitmesi gerekiyor.
e- Motorlu Karavanı kullanabilmek için yüklü ağırlığı 3500 kg’a kadar(dingil sayısından bağımsız)  için B sıfı ehliyet yeterli olup 3500 kg’dan ağır olanlar için  C sınıfı ehliyet almanız gerekir.